Styrelsen:
Ordförande: Åke Karlsson, tel. 0494-206 41, kontakta via email
Kassör: Fredric Malm, tel. 070-874 53 04
Vice-ordförande: Ture Göransson, tel. 070-583 3234
Sekreterare: Jörgen Nord, tel. 076-863 86 40
Ledamot: Hildegard Nufer, tel. 072-735 65 62
Ansvarig för hemsidan: Fredric Malm, tel. 070-874 53 04

Visningskupan på Hallstad Ängar
Foto: Ewa Bergman